Miljö

Vi på glasorama och Svalövs Glasmästeri AB vill utifrån våra möjligheter värna om miljön på bästa sätt! Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att sortera vårt avfall, såväl på våra två glasmästerier som i ramverkstaden. Vi har sortering av kartong, wellpapp, trä, skrot, glas, plast bilrutor och annat. Bilrutorna kommer och hämtas enligt lag som sedan behandlas och återanvänds. All annan sortering sorteras på miljöstationer.

Vi använder oss av leverantörer på nära håll, i den mån vi kan, och då samtidigt försöka att hålla ner våra transporter med planerade inköp, allt för miljöns skull.

Vi har stationerade glasmästare på båda våra glasmästerier som bor på befintlig ort, dels för att kunna jobba mer lokalt samt för att anpassa vårt jobb så att vi håller ner våra transporter. Vi använder oss av mer miljövänliga transportmedel, en Kangoo E85 och en Renault lastbil, dieselmotor. Vi försöker efterhand att införskaffa mer miljövänliga maskiner och tillbehör.

Vi bryr oss