Miljö

Vi på glasorama och Svalövs Glasmästeri AB vill utifrån våra möjligheter värna om miljön på bästa sätt! Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att sortera vårt avfall, såväl på våra två glasmästerier som i ramverkstaden.

Vi har sortering av kartong, wellpapp, trä, skrot, glas, plast bilrutor och annat. Bilrutorna kommer och hämtas enligt lag som sedan behandlas och återanvänds. All annan sortering sorteras på miljöstationer.

Vi använder oss av leverantörer på nära håll, i den mån vi kan, och då samtidigt försöka att hålla ner våra transporter med planerade inköp, allt för miljöns skull.

På ramverkstaden används ramar som är miljöklassade, såkallade ECOframe, dvs. ramar som är gjorda på svensk eller nordisk fura. Vi har i den mån vi kan uteslutit alla ramar som är gjorda av regnskogsträd.

Glaset vi använder oss av köper vi in i stora backar i olika storlekar för att få så lite spill som möjligt. Det sparar både miljö och pengar.

Vi bryr oss