Eva

 eva

Började arbeta inom företaget 1986 och har idag en 23 årig erfarenhet inom branschen. Har genomgående utbildat mig genom att gå alla kurser inom RAMIA, alltifrån nybörjarkurser till avancerad inramning. Sitter som ledamot i Inramningsgruppen, vår branschorganisation.

Hösten 2012 tog jag mitt gesäll- och mästarbrev i konstinramning.