Konsten att hänga konst

Tänk på att särskilt teckningar, akvareller och grafiska blad är ljuskänsliga! Undvik att hänga dem så att de utsätts för stark solljus. var också försiktig att hänga konst nära elementen.

En bra tumregel när man hänger konst, är att mitten av tavlan ska hänga i din ögonhöjd. Vill man gå lite djupare när man ska hänga upp konst kommer här två bra metoder!

Gyllene snittets proportioner har sedan lång tid tillbaka använts av konstnärer och arkitekter för att uppnå harmonisk balans. Det kan vara lämpligt att använda även vid hängning av kons, och särskilt om man ska hänga flera konstverk i olika storlek bredvid varandra. Man utgår då från tavlans höjd, och får en proportionerlig placering av varje verk.

  • Utgå från en mitthöjd, runt 140 cm från golvet brukar vara lagom
  • Mät höjden på tavlan
  • Multiplicera tavlans höjd med 0,382
  • Dra ifrån talet du nyss räknade ut, från mitthöjden, alltså; 140-(tavlans höjd x ,382)
  • Det tal du får är avståndet upp till hänganordningen så du vet var du ska sätta kroken i väggen

Hänga efter mittlinjen

En enklare variant än gyllene snittet. Principen är att mitten av tavlorna hänger på samma linje, vilket skapar balans och omväxling om flera tavlor hänger bredvid varandra.

  • Utgå från en mitthöjd, 140 cm från golvet brukar vara lagom
  • Mät höjden på tavlan och dela med två
  • Dra ifrån den halva tavelhöjden från mitthöjden
  • Det tal du får är avståndet från golvet till tavlans underkant
  • Lägg till avståndet upp till hänganordningen så du vet var du ska sätta kroken i väggen.